Konkurs ofert na wykonanie remontu poddasza

Zarząd Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w Warszawie przy ulicy Filtrowej 67 ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu poddasza o powierzchni ca 290 m2 wraz z wymianą dachu w budynku pięciokondygnacyjnym przy ulicy Kromera 4.

Zakres prac budowlanych określa dokumentacja budowlana i wykonawcza, która jest do pobrania w siedzibie SBM Wspólna Ostoja.

Termin składania ofert został ustalony do końca kwietnia 2018. Oferta powinna zawierać: proponowaną cenę, zakładany termin realizacji oraz referencje firmy dotyczące wykonanych prac budowlanych o podobnym zakresie.

Telefon kontaktowy do umówienia się na odbiór dokumentacji, bądź wizytę na budowie: 662 041 763

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 46 Statutu Zarząd S.B.M. „Wspólna Ostoja” w Warszawie przy ul.

Filtrowej 67, zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni na dzień

29 czerwca 2017 r. (CZWARTEK) o godz. 1800

w Liceum Ogólnokształcącym nr VII im. Juliusza Słowackiego przy ul. Wawelskiej 46

w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Zagajenie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

5. Odczytanie sprawozdania Zarządu

6. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej

7. Odczytanie sprawozdania finansowego

8. Dyskusja nad punktami 5-7

9. Uchwała o przyjęciu bilansu i sprawozdania finansowego za 2016 rok

10. Uchwała o podziale zysku za 2016 rok

11. Uchwała w sprawie absolutorium dla członków Zarządu

12. Wybór i uchwała o powołaniu Członków Rady Nadzorczej

13. Sprawy różne i wolne wnioski

14. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie finansowe, protokół z Walnego Zgromadzenia,projekty uchwał oraz

sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu będą udostępnione w biurze Spółdzielni od dnia

1.06.2017 r. w dniach i godzinach dyżurów Zarządu.

Zgodnie z Prawem Spółdzielczym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania

uchwał bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Zarząd uprzejmie prosi o

liczne przybycie i nie opuszczanie zebrania przed jego zakończeniem.

Wstęp na salę obrad mają członkowie Spółdzielni lub wyznaczeni pełnomocnicy.

Zarząd SBM „Wspólna Ostoja”

Zapraszamy do składania ofert na wymianę urządzeń kotłowni gazowej

Zarząd SBM Wspólna Ostoja w Warszawie ul. Filtrowa 67 zaprasza do składania ofert na wymianę urządzeń kotłowni gazowej na nowe kotły kondensacyjne wraz z osprzętem o łącznej mocy modułowej w zakresie od ≈20-600kW.

Obecna kotłownia składa się z dwublokowego kotła firmy BUDERUS G 524 z automatyką pogodową, sprzęgła hydraulicznego, naczyń przeponowych, dwóch podgrzewaczy c.w.u. Po 500 litrów każdy, pomp kotłowych, pomp obiegowych c.o., pompy cyrkulacyjnej c.w.u. i pompy ładującej. Spaliny odprowadzane są ponad dach przewodem ze stali nierdzewnej o średnicy 400mm.

Z istniejących urządzeń pozostaną elementy wymienione na nowe np. bojlery, pompy c.o., naczynia przeponowe.

Kontakt tel. 662 041 763
e-mail: sbm.wspolnaostoja@gmail.com

Oferty prosimy składać do 30.03.2017

Pożegnanie Pana Marka Wielgusa

Marek W.

12 lutego 2016 roku podczas mszy świętej w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Jakuba przy pl. Narutowicza z głębokim smutkiem pożegnaliśmy Ś.P. Marka Wielgusa, przez wiele lat gospodarza domu w naszej spółdzielni. W pożegnaniu uczestniczyło bardzo wiele osób, wypełniając kościół po brzegi, składając hołd Zmarłemu modlitwą i mnóstwem wieńców, wiązanek i bukietów. 

Pan Marek przybył do nas w roku 1978, i spędził z nami prawie 38 lat. Zostawił żonę – panią Zosię, dwie córki: Agnieszkę i Katarzynę oraz dwoje wnucząt – Alicję i Grzesia. Serdecznie rodzinie współczujemy.

Zapamiętamy go jako człowieka pracowitego, uczynnego, uprzejmego wobec mieszkańców, a zwłaszcza wobec osób starszych i dzieci. Spotykany podczas nieustającej pracy wokół budynków naszej posesji miał dla każdego uśmiech i miłe słowo. Czuwał nad porządkiem, bezpieczeństwem, był zawsze na miejscu gotów do pomocy w razie problemów czy usterek. Od wczesnych godzin rannych sprzątał teren posesji, abyśmy wychodząc rano do pracy mieli czyste i bezpieczne chodniki.

Szczególnie pieczołowicie dbał o zieleń, dzięki czemu nasze podwórko jest jednym z najpiękniejszych w Warszawie. Dzięki Niemu co roku nasza posesja była świątecznie przystrojona z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Wypielęgnowane jego ręką kwiaty cieszyły oko paletą barw od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wiedział który kot jest naszym podwórkowym rezydentem a który zjawia się gościnnie żeby skorzystać z poczęstunku. Odnosił się z sympatią do zwierząt. Mamy wciąż Go przed oczami jak karmił ptaki zimą i zapewniał im dostęp do wody latem. Gospodarskim okiem doglądał spółdzielni z ławeczki na podwórku.

Wszystkim nam będzie bardzo brakowało naszego Pana Marka.

 

Konkurs na dostosowanie poddasza

S.B.M. „Wspólna Ostoja” ogłasza konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej na remontu, naprawy i dostosowania przestrzeni poddasza na potrzeby 2 lokali mieszkalnych.

Prace projektowe powinny zostać wykonane na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej i programu napraw dla V kondygnacji budynków przy ulicy Kromera 6 w Warszawie.

Odpowiednie materiały są dostępne w biurze spółdzielni.

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić pod numer: 662 041 763

Termin skaldania ofert kończy się 31 marca 2016 roku.

Wybieramy projekt ogrodzenia!

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni planuje wymianę ogrodzenia wokół naszej posesji.
Mamy przygotowane dwa projekty. Zapraszamy Państwa do dyskusji i
głosowania na ten, który uznają Państwo za najbardziej pasujący do
charakteru naszych nieruchomości.

Projekt 1:

ogrodzenie1 ogrodzenie_v1

Projekt 2:

ogrodzenie_v2 ogrodzenie2
Czekamy na Państwa głosy oraz opinie pod adresem sbm.wspolnaostoja@gmail.com.
Przypominamy, że korespondencję można też składać w skrzynce zawieszonej przed
wejściem na klatkę schodową nr IV.

Pozdrawiamy
Zarząd

Zaproszenie do składania ofert

S.B.M. „Wspólna Ostoja” zaprasza do składnia ofert na wykonanie
kompleksowego remontu ogrodzenia terenu spółdzielni w kwadracie ulic
Filtrowa – Warszewickiego- Dantyszka – Kromera. Ofert należy
przygotować dwuwariantowo według załącznika graficznego dostępnego w
Biurze Zarządu S.B.M. „Wspólna Ostoja”.
Termin składania ofert – drogą mejlową lub bezpośrednio w biurze – do
29/09. 2104 r.

Zawiadomienie dotyczące Walnego Zgromadzenia!!!

Zgodnie z § 46 Statutu S.B.M. „Wspólna Ostoja”, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni na dzień 17 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Liceum Ogólnokształcącym nr VII im. Juliusza Słowackiego przy ul. Wawelskiej 46 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zagajenie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
 2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 5. Odczytanie sprawozdania Zarządu
 6. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej
 7. Odczytanie sprawozdania finansowego
 8. Przedstawienie wniosków polustracyjnych
 9. Dyskusja nad punktami 5-8
 10. Uchwała o zmianie Statutu
 11. Uchwalenie regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej
 12. Uchwała o przeprowadzeniu kontroli bilansu przez biegłego rewidenta
 13. Uchwała o przyjęciu bilansu i sprawozdania finansowego za 2013 rok
 14. Uchwała o podziale zysku za 2013 rok
 15. Uchwała w sprawie absolutorium dla członków Zarządu
 16. Wybory Rady Nadzorczej
 17. Sprawy różne i wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad

Sprawozdanie finansowe oraz protokół z Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w biurze Spółdzielni od dnia 02.06.2014 r. w dniach i godzinach dyżurów Zarządu.
Zgodnie z Prawem Spółdzielczym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Zarząd uprzejmie prosi o liczne przybycie i nie opuszczanie zebrania przed jego zakończeniem.
Wstęp na salę obrad mają wyłącznie członkowie Spółdzielni.

Zarząd SBM „Wspólna Ostoja”

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wiat śmietnikowych!!!

S.B.M. „Wspólna Ostoja” zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch wiat śmietnikowych według projektu architektonicznego. Parametry techniczne wraz z opisem materiałowym znajdują w projekcie architektonicznym będącym do wglądu w biurze zarządu.

W celu zapoznania się z projektem remontu nawiechrzni prosimy kontaktować z zarządem spółdzielni pod numerem: 662 041 763.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wykonania obmiarów z natury za uzgodnieniem z zarządem. Nieprzekraczalny termin składania ofert 06.05.2014 r.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie drenażu żwirowego!!!

S.B.M. „Wspólna Ostoja” zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwuliniowego drenażu żwirowego pomiędzy ul. Warszewickiego i Kromera o długości ca 100 mb wraz z wykonaniem 2 sztuk studni chłonnych o średnicy 120 cm i głębokości ca 3 m.

Oferta musi uwzględniać wymianę i podłączenie na nowo do instalacji kanalizacyjnej dwóch
istniejących wpustów deszczowych. Oferta powinna zawierać koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem wykonania częściowej podbudowy.W celu zapoznania się z projektem
remontu nawierzchni prosimy kontaktować z zarządem spółdzielni pod numerem: 662 041 763.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wykonania obmiarów z natury za uzgodnieniem z zarządem. Nieprzekraczalny termin składania ofert 06.05.2014 r.